Watersystemen

Boekje over leerroute Water

Gemeente Vught heeft een gescheiden watersysteem. Dit betekent dat rioleringssysteem is losgekoppeld van de opvang van het regenwater. Dit zijn gescheiden watersystemen. Het is belangrijk dat mensen die buiten water- activiteiten ondernemen hier rekening mee houden. Want als de auto gewassen wordt komt het zeep en schoonmaakmiddelen in het oppervlakte water terecht.

Elke drie jaar wordt de tentoonstelling Rioned in de bibliotheek geplaatst zodat alle burgers in Vught en de kinderen van de basisscholen informatie ontvangen over het gescheiden watersysteem.

Aanvullend is er lesmateriaal ontwikkeld en wordt het waterprogramma in het prehistorisch museum De Groene Poort aan de klassen aangeboden.

Er zijn geen specifieke opdrachten gemaakt, wel lesinformatie voor de docenten, zie materiaal.

Het aanbod is dat de Basisscholen van Vught een bezoek brengen aan De Groene Poort in Boxtel. Zij verzorgen een waterles voor de groepen 5 en 6. De eerste 100 lessen worden gratis door het Waterschap de Dommel gefinancierd.

Te laat voor een gratis aanvraag? Dan voorziet het project in de financiering van de waterles voor de groepen 5 en 6 in het jaar 2011. Neem contact met ons op!

In het natuurpark de Kwebben is een grondwatermeter, deze staat in het natuurpark en is vrij om een bezoek te brengen. Het lesmateriaal over de grondwatermeter is te vinden op de website van de Jeugdnatuurwacht Vught. Naast het natuurpark is een natuurlijke speelplaats aangelegd. Hier zijn rioolbuizen in de bodem verwerkt en bomen om te spelen. We hopen dit jaar er een waterspeelbos van te maken. We houden u op de hoogte.