Over de route

Het verhaal van Haanwijk en Halder gaat ver terug in de tijd.
Jawel, je ontdekt tijdens de route dat mensen hier eeuwenlang hun
verblijf hebben gehad. Dit maakt dat het landschap door de hand
van de mens is veranderd in de loop van de tijd. De natuur speelt
hierin ook een bijzondere rol zoals het water, de dieren, de planten
en de bodemstructuur. Zie hier een citaat uit de middeleeuwen:
Anno 1381 handelde de toenmalige heer van Herlaer (Willem van
Horn) in de geest van zijn tijdgenoten, toen hij de woeste gronden
langs de Dommel in eeuwigdurende gebruik gaf aan de toen nog
niets bezittende, arme voorvaderen van de huidige bewoners
van de Dommeloevers. De Bleeke (ca 14 ha groot) is het laatst
overgebleven stuk grond in de gemeente Sint Michielsgestel dat
nog beheerd wordt zoals de toenmalige heer dit bedoeld heeft.
Immers de omwonenden de ‘gerechtigden’ kiezen uit hun midden
de ‘gezworenen’, die namens de gerechtigden het beheer voeren
over de Bleeke.
De vliegende inwoners van de Bleeke, zoals de kievit, de grutto, de
gans, de watersnip en het ijsvogeltje hebben hier geen weet van.
Zij voelen zich thuis in dit prachtige landschap aan de Dommel
(Dhr. I. Lamers, Den Dungen)