Over de route

Rinze de Wereldreiziger

Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij het Drongelens Kanaal en de Gement is het landschap erg afwisselend met struiken, hoge bomen, water, riet, open weide. Daar houden veel vogels van . De weidevogels, ganzen en zwanen en roofvogels ziet Rinze als hij vogels gaat spotten. Niet het hele jaar door, want vogels hebben voorkeur voor bepaalde seizoenen. Rinze gaat elk seizoen hier naar toe om alle soorten vogels te spotten.

Rinze let wel op want vogels houden van rust en je kunt ze snel verstoren. Wees daarom stil, eenmaal weggevlogen, komen ze niet zo snel meer terug.

De watervogels zie je vooral in en om het Drongelens Kanaal. Deze vogels zie je het hele jaar rond. Zoals Waterhoentje, Meerkoet, Reiger en de Wilde eend. Maar ook specifieke vogels zoals Karekiet (in het riet) en Fuut (op het water). Watervogels eten waterplanten of insecten, kikkers en vissen, dit is verschillend. Probeer dat maar eens te ontdekken.
Ook maken ze hun nest in of aan de rand van het water.
– Reiger maakt zijn nest in kolonies hoog in de bomen, zoals in de bossen bij Kasteel Maurik en eet vooral visjes en kikkers.
– Het Waterhoentje verzameld stukjes hout om een nest te maken en eet van het eendenkroos dat op het water drijft.
– Fuut maakt zijn nest aan drijvend hout vast en duikt helemaal onder water op zoek naar kleine visjes.

Roofvogels zie je niet zomaar, zij vliegen soms hoog in de lucht. Zij zitten op een weipaal of vliegt in hoge snelheid door struiken en bosjes op zoek naar prooi.
Zij leven van kleine zoogdieren als muizen, konijntjes en andere vogeltjes.
– Buizerd vliegt in grote cirkels boven je hoofd.
– Torenvalk ‘bidt’ in de lucht.
– Sperwer vliegt in hoge snelheid door struiken op zoek naar prooi.

Weidevogels hebben een duidelijke voorkeur voor open gebied met gras zoals de Gement. Op het bord langs het kanaal, bij de start van de route, staan de foto’s van weidevogels.
– Kievit en Scholekster zijn meer algemeen voorkomende soorten.
– Grutto, Wulp en Gele kwikstaart, als je die ziet heb je geluk, deze zijn zeldzamer.

Ganzen en Zwanen zijn wintergasten in de Gement. Zij ontvluchten de strenge winter in het Noorden. Ze komen voor de zachte winters (zeeklimaat) om in Nederland te overwinteren. Zij kiezen de Gement voor rust en het voedsel.
– De Kleine Zwaan, zeldzaam.
– Kolganzen, Grauwe gans, Grote canadeze Gans.

Veel vogels trekken van het ene gebied naar het andere, en leggen veel kilometers af. De trekvogels zoals de Kievit, Grutto en Tureluur komen naar Nederland voor het maken van nesten en jongen groot te brengen, de voortplanting. Deze trekvogels komen in grote getale. Sommige vogels leggen op hun trektocht meer dan 1000 kilometer af. Voor hen is het belangrijk dat er voldoende voedsel is om aan te sterken. Als ze in Nederland zijn gaan ze op zoek naar een partner. Samen bouwen ze een nestje en brengen de jongen groot. Deze jongen zijn in het najaar vliegklaar om weer naar warmere oorden te trekken.

De standvogels blijven het hele jaar in Nederland. Veel meesjes, winterkoninkjes, roodborstjes en vinken zijn het hele jaar door te zien. Ze trekken wel maar niet zo ver.

Elke vogel heeft zijn eigen manier van doen. Ze zoeken een partner om samen een nestje te bouwen. Sommige vogels zijn erg trouw en blijven hun leven lang bij elkaar (Knobbelzwaan). De paartjes vinden elkaar door opzichtig gedrag van het mannetje dat de aandacht trekt van de vrouwtjes (baltsen) of door hun mooie roep of gezang.
Iedere vogel zoekt een eigen plekje om een nest te bouwen. Zij zoeken nestmateriaal uit de omgeving. Het nest kan bestaan uit takjes, rietstengels, zand en klei maar ook draadjes van een jas of trui. Het nest wordt gemaakt hoog in de boom, in het water of midden in het agrarische land.
Probeer de nesten te ontdekken met je verrekijker.

De vrouwtjes vallen door hun schutkleur minder snel op. Zij zorgen ervoor dat de eieren worden uitgebroed. Zo is zij minder goed op de sporen door predatoren. Dan zoekt het mannetje het voedsel. Als de eitjes uitkomen gaan meestal beide ouders op zoek naar voedsel. Sommige jonge vogels zijn direct in staat om op eigen benen te staan en hun voedsel te zoeken, dat zijn de nestvlieders. Sommige vogels zijn kaal en meer afhankelijk van de ouders, dat zijn nestblijvers.
In de zomer zie je veel trekvogels in grote groepen, dan verzamelen ze zich. Zij bereiden zich voor op de trek naar warme gebieden. In de herfst komen ook de wintergasten er aan. Het hele jaar door is het een komen en gaan in de Gement.

Rinze heeft weer allerlei nieuwe dingen over vogels kunnen ontdekken, hopelijk jij ook.

[access role=”docenten”]

Docenteninformatie

Docentenhandleiding
[/access]