Welkom op de site van NME

Welkom op de website Natuur en Milieu Educatie (NME) van de samenwerkende basisscholen in de gemeente Vught.

De informatie op de website geeft inzicht in de wijze waarop alle basisscholen in Vught samenwerken aan natuureducatie.

De wijze van werken is dat leerlingen kennis, ervaring en verwondering opdoen in de in de natuur in de eigen omgeving door middel van de NME-leerroutes.
NME- leerroutes sluiten aan bij de onderwijsleerdoelstellingen van de basisscholen en zijn bedoeld als lesvervangend.

De NME leerroutes zijn samengesteld door deskundige personen met natuurkennis, de lokale natuurgroepen o.a. de Jeugdnatuurwacht, De Weidevogelgroep Cromvoirt, De Natuur- en Milieugroep Vught en Brabants Landschap samen met de NME- coördinatoren van de basisscholen.

Alle NME leerroutes zijn opgenomen, zie icoontjes hierboven.. Hierdoor is de informatie voor een ieder beschikbaar die geïnteresseerd is om hiermee aan de slag te gaan.
Onder nieuws kunt u informatie vinden over het verloop van het project en nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen.

Het project wordt gecoördineerd door Elly Vermaat, RijkenVermaat en werd gefinancierd door Rabobank, regio Den Bosch, Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught.
De gemeente Vught ondersteunt het project niet alleen financieel maar ook in de praktische uitvoering.

De website wordt door de NME- coördinatoren van de basisscholen bijgehouden. Indien u vragen hebt neem dan contact met ons op.