Watersystemen

Selecteer hier links een item over deze route.

Boekje over leerroute Water

Gemeente Vught heeft een gescheiden watersysteem. Dit betekent dat rioleringssysteem is losgekoppeld van de opvang van het regenwater. Dit zijn gescheiden watersystemen. Het is belangrijk dat mensen die buiten water- activiteiten ondernemen hier rekening mee houden. Want als de auto gewassen wordt komt het zeep en schoonmaakmiddelen in het oppervlakte water terecht.

Elke drie jaar wordt de tentoonstelling Rioned in de bibliotheek geplaatst zodat alle burgers in Vught en de kinderen van de basisscholen informatie ontvangen over het gescheiden watersysteem.

Aanvullend is er lesmateriaal ontwikkeld en wordt het waterprogramma in het prehistorisch museum De Groene Poort aan de klassen aangeboden.